Geen discussie meer over huiswerk

Online Huiswerkbegeleiding

Is er thuis veel discussie over huiswerk, of wordt er hard gewerkt maar vallen de schoolresultaten tegen? Via Virtuwijs kan je online professionele huiswerkbegeleiding krijgen. Thuis wordt er in alle rust aan het huiswerk gewerkt, daarbij wordt vakinhoudelijke uitleg gegeven door de docent. Daarnaast wordt er samen een planning gemaakt en wordt er gewerkt aan leren leren, discipline en motivatie. Hierdoor is er geen discussie meer over huiswerk en verbeteren de schoolresultaten.

Geen discussie meer over huiswerk

Onze docenten staan klaar om extra hulp te bieden, te overhoren, het huiswerk te controleren of om extra uitleg/pre-teaching in probleemvakken te geven.

Daarnaast leren we de leerling tijdens de online huiswerkbegeleiding vaardigheden aan, zoals samenvatten, mindmappen, woordjes leren, plannen en structureren, zodat de leerling na deze periode in staat is zelfstandig thuis zijn huiswerk te maken.

Na de begeleiding ontvangt u als ouder een een verslag van de les, zodat u precies weet hoe het is gegaan en wat eventueel nog moet gebeuren.

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders en de leerling waarbij aandachtsvakken en probleemgebieden worden besproken. Indien gewenst wordt de school om extra informatie gevraagd.

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een plan op maat opgesteld, waarin de vorm van begeleiding, de frequentie en leerdoelen staan.

Bij binnenkomst in het online klaslokaal wordt er een planning gemaakt, daarna wordt er in alle rust aan het huiswerk begonnen.

 • De leerling wordt indien nodig geholpen bij concrete vragen of problemen tijdens het maken van huiswerk in de diverse vakken.
 • Er wordt gewerkt aan het ‘leren leren’, discipline en motivatie.
 • Leerlingen worden geholpen bij het voeren van een betrouwbare agenda en cijferlijst en deze worden zo nodig gecontroleerd.
 • Van leerlingen wordt verwacht dat zij minimaal 2 uur aanwezig zijn.
 • Aan het einde van de dag wordt het huiswerk nagekeken en het leerwerk overhoord.

Na afloop van de begeleiding volgt een verslag in ons leerling volgsysteem. Hierin wordt het verloop van de begeleiding beschreven en worden de afspraken omtrent huis- en leerwerk genoteerd, zodat u als ouder altijd goed weet wat er van uw zoon en/of dochter wordt verwacht.

We evalueren regelmatig, dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek in ons online klaslokaal. We kijken of de gestelde doelen behaald zijn en of het ‘plan op maat ‘ moet worden bijgesteld.

Het doel van de begeleiding is om middels een tijdige ondersteuningsperiode de leerling in staat te stellen zelfstandig thuis huiswerk te maken en goede resultaten te behalen op school.

Virtuwijs maakt leren makkelijk!

"Ik vind bijles heel fijn, ik kan zo goed mijn vragen stellen. Gr Jefta "
Jefta, bijles (vwo 1) - 't Atrium - Amersfoort
"Erwann is over naar mavo 3. Heel erg bedankt ook voor jullie steun en ik moest van Erwann ook Sarah bedanken hij had een klik met haar!"
Moeder Erwann (mavo 2) - Reynaertcollege - Hulst

Huiswerk­begeleiding in het kort

 • Neem de uitleg op, zodat je het later terug kan kijken
 • Voor alle niveaus: vmbo, havo en vwo
 • De vaste docent geeft vakinhoudelijke uitleg
 • Blijf als ouder optimaal geïnformeerd door een voortgangsverslag na iedere les.
 • Eén tot vijf middagen per week
 • Werken aan plannen, structuur, discipline en motivatie
 • Aandacht voor individuele behoeftes
 • Aandacht voor leren Leren