Online bijles, ga met sprongen vooruit!

Online bijles

Heb jij moeite met een bepaald vak en kun je wel wat extra hulp en uitleg gebruiken? Volg dan online bijles in ons virtuele klaslokaal, waar en wanneer jij dat wilt. Er wordt één op één bijles gegeven door je persoonlijke docent. Samen bespreek je de moeilijk opgave, kijk je alvast vooruit wat er gaat komen en oefen je nog een keer voor de volgende toets. Hierdoor wordt de stof beter begrepen en haal je scoor je op de volgende toets.

TIJDENS DE BIJLES

Bij Virtuwijs werkt een bijles leerling minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak. Tijdens een bijles worden vragen besproken en wordt de stof van de voorgaande week kort herhaald. Daarna is er tijd voor de uitleg van nieuwe stof en het oefenen hiermee. Het voordeel van online bijles is dat de leerling de bijles kan opnemen, zodat hij later de uitleg nogmaals kan bekijken.

Online bijles in ieder vak en op elk niveau

Krijg eenvoudig professionele online bijles via Virtuwijs waar en wanneer jij wilt. In ons online klaslokaal wordt er les gegeven alsof de docent naast je aan jouw bureau zit. Door heldere uitleg en vakinhoudelijke hulp krijg je het moeilijke vak weer op de rails, worden achterstanden snel weggewerkt en verbeteren je cijfers. Als ouder blijft u goed geïnformeerd door een kort verslag na iedere les over de voortgang en gemaakte afspraken.

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders en de leerling waarbij aandachtsvakken en probleemgebieden worden besproken. Indien gewenst wordt de school om extra informatie gevraagd.

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een plan op maat opgesteld, waarin de vorm van begeleiding, de frequentie en leerdoelen staan.

Bij Virtuwijs werkt een bijles leerling minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak. De docent legt uit, overhoort, geeft extra oefeningen en bespreekt de opdrachten.

Na elke les volgt een verslag in ons leerling volgsysteem. Hierin kunt u eenvoudig de afspraken, aandachtspunten en het algemene verloop van de les terug lezen. Op deze manier blijft u als ouder altijd goed op de hoogte en weet u wat er van uw zoon en/of dochter wordt verwacht.

We evalueren regelmatig, dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek in ons online klaslokaal. We kijken of de gestelde doelen behaald zijn en of het ‘plan op maat ‘ moet worden bijgesteld.

Het doel van de bijles is om middels een korte ondersteuningsperiode achterstanden weg te werken en de leerling handvatten te bieden, zodat ze zelfstandig goede resultaten kunnen behalen voor het vak.

Virtuwijs maakt leren makkelijk!

"“Ik, Rowena, heb wiskunde bijles van Toon gehad. Nu mijn eindexamens erop zitten heb ik dit echter niet meer nodig. Dank u wel voor alle hulp, het heeft me enorm geholpen. Ik ben geslaagd met een 7 voor wiskunde!” "
Rowena wiskunde (havo 5) - Zwin College - Oostburg
"Wij zien dat David graag inlogt bij Virtuwijs en het fijn vindt om daar zijn huiswerk te doen. We merken ook dat hij tijdens het werk bij Virtuwijs echt vaart maakt. Wij denken dat hij nu voldoende heeft meegekregen om zelf een goede planning te maken. Bedankt!"
Vader David (vwo 2) - Zeldenrust- Steelantcollege - Terneuzen

Bijles in het kort

  • Vakinhoudelijke uitleg
  • Één op één les van je eigen docent
  • Neem de uitleg op, zodat je het later nog eens kunt bekijken
  • Achterstanden wegwerken
  • Pre-teaching in probleemvakken