Samen staan we sterker

Ondernemen voor mens en maatschappij

We spannen ons in om onze diensten voor iedere leerling toegankelijk te maken. Dit betekent dat ongeacht het inkomens niveau van ouders, leerlingen hulp horen te krijgen. Vanuit dit oogpunt hebben wij het ‘’Seat 4 Seat’’ systeem opgezet. Een gedeelte van onze omzet reserveren wij om terug te geven in de vorm van beurzen die aan leerlingen worden gegeven, die zelf open staan voor hulp, maar waarvan ouders het reguliere tarief niet of niet volledig kunnen opbrengen.

Hoog kwalitatieve begeleiding voor iedere leerling toegankelijk maken

Samenwerken?

Virtuwijs is zich terdege bewust van haar maatschappelijke positie. Het beste willen voor onze leerlingen komt als vanzelfsprekend voort uit het beste willen voor het onderwijs in het algemeen. Wij zijn een private onderwijsorganisatie en realiseren ons dat onze diensten niet voor iedereen direct toegankelijk zijn. We spannen ons daarom ook in om, waar mogelijk, met scholen/ organisaties samen te werken en onze tarieven zo laag mogelijk te houden. Wij staan altijd open voor manieren om onze diensten breder toegankelijk te maken.