Wilt u uw leerlingen extra uitdagen?
Of thuis, op school of in en zorginstelling extra ondersteunen?

Scholen

Docenten zijn druk, maar sommige leerlingen kunnen extra ondersteuning gebruiken na school. Via Virtuwijs kunt u betaalbare aanvullende begeleiding voor uw leerlingen realiseren. Daarnaast kunnen sommige leerlingen binnen uw school extra uitdaging gebruiken. Via Virtuwijs kunt u excellente onderwijsprogramma’s aan uw leerlingen aanbieden. Hierin kunt u denken aan vakken zoals; Chinees, Spaans, Russisch, Programmeren of Latijn.

Excellente onderwijs programma’s

Leerlingen kunnen in ons online klaslokaal verschillende excellente onderwijsprogramma’s volgen, afgestemd op het leerjaar en niveau. Hierin kunt u denken aan vakken als; Latijn, Spaans, Chinees, Russisch of programmeren. Leerlingen stappen eenvoudig ons lokaal binnen via hun Ipad, desktop computer of volgen een les klassikaal via een smartboard op school.

In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen. Met als doel het erkennen en waarderen van Excellente scholen: in de basis goede scholen die zich onderscheiden van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Hierbij kan het gaan om een inspirerend, innovatief en motiverend onderwijsaanbod of een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen. Die bekendheid en waardering draagt bij aan het creëren van een onderwijscultuur waarin het voor alle betrokkenen vanzelfsprekend wordt te streven naar verbetering en het delen van expertise. ➀

Binnen het reguliere onderwijs ligt er een grote maatschappelijke druk op het begrip ‘gelijkheid’ en ‘passend onderwijs’. Vaak worden deze begrippen aangeboden door middel van een scholingsaanbod dat gelijk is voor zoveel mogelijk leerlingen. Denk hierbij aan klassikale lessen, waarbij iedereen dezelfde lesstof krijgt en hetzelfde huiswerk. Voor leerlingen met een leermoeilijkheden; dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS worden aangepaste scholingsprogramma’s aangeboden. Denk aan minder huiswerk, langer de tijd voor toetsen, boeken die worden voorgelezen enzovoorts. Maar hoe zit het dan met de leerlingen die gezien worden als Excellent? Deze leerlingen draaien vaak mee met de klassikale lessen en worden geen extra onderwijsmiddelen aangeboden. Het resultaat kan zijn dat deze leerlingen uitvallen of gaan onderpresteren en daardoor op een lager niveau terecht komen.

Wanneer het gaat om gelijkheid en passend onderwijs denkt Virtuwijs dat iedere leerling gestimuleerd moet worden iets boven het eigen niveau te presteren. Uit gesprekken, die Virtuwijs gevoerd heeft met verschillende scholen en docenten, is gebleken dat daar binnen de klassikale lessen weinig tijd of mogelijkheden toe zijn. Ook uit onderzoek van de onderzoeksraad is gebleken dat tweederde van de docenten vrijwel uitsluitend of overwegend klassikaal te werk gaat. Om deze reden heeft Virtuwijs excellente onderwijsprogramma’s ontwikkeld.

➀https://www.excellentescholen.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/predicaat

Meer informatie

Aanvullend onderwijs

Naast excellente onderwijsprogramma’s is het mogelijk een zorgpakket samen te stellen waarbij u leerlingen, die baat hebben bij extra ondersteuning, door Virtuwijs docenten thuis, op school of in een zorginstelling extra kunt laten ondersteunen d.m.v. huiswerkbegeleiding of bijles.

Meer informatie
"We zijn heel blij met uw goede begeleiding van Charlotte in het afgelopen half jaar, ze heeft er veel aan gehad en is haar huiswerk echt op een betere manier gaan aanpakken. We willen in het nieuwe schooljaar kijken of ze deze werkwijze ook zelfstandig kan vasthouden."
Moeder Charlotte (mavo 2) - De Argo - Terneuzen
"“Ik, Rowena, heb wiskunde bijles van Toon gehad. Nu mijn eindexamens erop zitten heb ik dit echter niet meer nodig. Dank u wel voor alle hulp, het heeft me enorm geholpen. Ik ben geslaagd met een 7 voor wiskunde!” "
Rowena wiskunde (havo 5) - Zwin College - Oostburg