Bijles aardrijkskunde

Bijles aardrijkskunde

Aardrijkskunde is een vak dat op de Middelbare school ineens veel moeilijker wordt dan op de basisschool. Op de Middelbare school draait aardrijkskunde vooral om de wereld om je heen en speelt topografie niet meer zo’n grote rol. Niet alleen zijn de stukken tekst die je moet leren veel langer, maar wordt je ook geconfronteerd met een hele boel nieuwe begrippen als erosie, epicentrum en globalisering en daarnaast wordt er van je verwacht dat je deze begrippen in de praktijk kunt toepassen en verklaren met behulp van de atlas of aan de hand van foto’s of teksten.  

Bijles aardrijkskunde

Tijdens de bijles aardrijkskunde

Bij de Bijles aardrijskunde wordt er gewerkt aan een stukje woordbegrip. In de lessen op school worden er een hoop nieuwe begrippen aangeleerd en tijd om er heel lang bij stil te staan is er vaak niet. Wat houden die begrippen die je moet leren nou eigenlijk in? Aan de hand van voorbeelden en met behulp van beeldmateriaal wordt hier nog eens extra aandacht en tijd aan besteed.

Omdat de teksten die je bij aardrijkskunde moet leren vaak lang zijn en vol staan met nieuwe begrippen, wordt er ook gewerkt aan het leren schrijven van een samenvatting. Hoe maak je van zo’n lange tekst nou een overzichtelijk stuk dat je makkelijk leert, hoe maak je een schematisch overzicht van de te leren tekst. Hoe kun je de begrippen het makkelijkst leren en hoe leer je ze toepassen.

Tijdens de bijlessen wordt er gekeken waar het probleem ligt en wat de leervraag is. Er wordt gewerkt met de schoolmethodes, maar als onze docenten merken dat er behoefte is aan extra oefening hebben ze ook hun eigen materiaal en extra oefenopdrachten klaar liggen.

"Ik vind bijles heel fijn, ik kan zo goed mijn vragen stellen. Gr Jefta "
Jefta, bijles (vwo 1) - 't Atrium - Amersfoort
"Wij zien dat David graag inlogt bij Virtuwijs en het fijn vindt om daar zijn huiswerk te doen. We merken ook dat hij tijdens het werk bij Virtuwijs echt vaart maakt. Wij denken dat hij nu voldoende heeft meegekregen om zelf een goede planning te maken. Bedankt!"
Vader David (vwo 2) - Zeldenrust- Steelantcollege - Terneuzen